AYDIN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

(SÖKE HİZMET BİRİMİ)

        6083  Sayılı 'Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanunun 5/5. maddesi gereğince 3045 sayılı Kanun ile kurulmuş olan mevcut kadastro müdürlüklerinin kapatılarak il düzeyli kadastro müdürlüklerinin kurulması  öngörülmüş ve Söke Kadastro Müdürlüğü, Aydın Kadastro Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Aydın Kadastro Müdürlüğüne bağlı Söke Kadastro Hizmet Birimi olarak aynı yer ve binada hizmet vermeye devam etmektedir.

 
Kurum Adı: 

Söke Kadastro Birimi

Birim Yetkilisi: Fatih KUZUCU (Mühendis)

Personel Durumu:

1-     Fatih KUZUCU (Mühendis)

2-     Sıddık Sabit SAVCIOĞLU (Kadastro Üyesi)

3-     Atilla ŞENOCAK (Tekniker)

4-     Muhammet ERDURAN (Kadastro Teknisyeni)

5-     Necati TAŞ (Kadastro Teknisyeni)

6-     Ramazan Muharrem KAPTANOĞLU (Kadastro Teknisyeni)

7-     Sadettin Deniz GÜREL (Kadastro Teknisyeni)

Hizmet Alanı :

Söke ilçesi ve bağlı tüm mahalleler.

 

 

Görevleri :

1) 3402 sayılı yasaya göre Tesis Kadastrosu yapmak.

2) Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin yapılmasını (3402/22-a uygulaması) sağlamak.

3) 2859 sayılı Yenileme Kanuna göre Yenileme Kadastrosu yapmak.

4) 7269 sayılı Afet Kanun’a göre Afet Kadastrosu yapmak.

5) 6831 sayılı yasaya göre Orman sınırı dışına Hazine adına çıkarılan 2/B taşınmazlarında fiili kullanım kadastrosunu yapmak.

6) Mera Komisyonlarına Teknik Eleman  görevlendirmek.

7) Kurumumuz ve kuruluşların her türlü teknik belge taleplerini ve kadastral ihtiyaçlarını karşılamak.

8) Adli hizmetlere eleman görevlendirmek.

9) Kaymakamlık, 3091 ve idari sınır işlemlerine eleman görevlendirmek.

10) Tescile konu haritaların büro ve arazi kontrollerini yapmak.

11) Talep sahiplerinin cins değişikliği, aplikasyon, plan örneği, irtifak hakkı, parselin yerinde gösterilmesi işlemlerini yapmak.

12) Tapusuz gayrimenkullerin tapuya bağlanması.

13) 2981/3290 sayılı İmar Affı kanununca verilen görevleri yapmak.

Adres :

Hükümet Konağı Kat:1 Söke/AYDIN

 Telefon:

Tel: (256) 280 10 38

Faks: (256) 518 70 74

e-mail: söke-km@tkgm.gov.tr