SÖKE PTT MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

İlk Postane ise İstanbul’da Yeni Camii avlusunda Postahane-i  Amire adı ile açılmış, ilk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercume etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır. 1843 yılında telgrafın icadını mütakip 11 yıl sonra ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posa ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralinin istanbul’da hizmete verilmesinden sonra Posta Telgraf ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve telefon nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf Umum Müdürlüğü adını almıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT  Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939’da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmetine devam etmektedir.

1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü(KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu(KİK) statüsüne geçirilmiştir.

23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi gazetede yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi” adı ile yeniden yapılandırılmıştır.

ŞİRKET VİZYONU

Hizmet alanlarında;

Yetkin personel ile

Etkin hizmet sunan

Seçkin Şirket.

 

ŞİRKET MİSYONU

Posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında; Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağı, iki asra yakın tecrübesi, çağdaş teknoloji ve güçlü kadroları ile ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak.