İLETİŞİM BİLGİLERİ            :
Vergi Dairesi Müdürü :Süleyman DEMİR
Vergi Dairesi Müdür Telefonu : 256-5184582
Vergi Dairesi Santral Telefonu : 256-5181522
                                                     256-5181127
Faks: 256-5181290
web :  
www.gib.gov.tr/
Vergi Dairesi Mail Adresi : sokevd@gelirler.gov.tr
 ADRES BİLGİLERİ    :
Kemalpaşa Mah.  Alan Sokak No:28 SÖKE/AYDIN     


I – GELİR İDARESİ TEŞKİLATI KURULUŞ VE AMACI :
 1838 yılında Avarız ve Bedel-i Nuzil Dairesi olarak kurulan gelir idaresi ,1946 yılında  Gelirler Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. 2005 yılında ise 5345 sayılı kanunla gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na dönüştürülmüştür. Gelir İdaresi Başkanlığı,  gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak,  vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak,  mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere kurulmuştur.
           Vergi Dairesi Müdürlüğü Genel Bütçeye gelir kaydedilen Gümrük İdareleri tarafından vergi, resim ve harçlar hariç olmak üzere her türlü vergi,resim ve harçlar ile Kamu müesseseleri tarafından özel kanunlarında 6183 sayılı yasa uyarınca tahsili gereken genel bütçeye gelir kaydedilen gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmaktadır.
 II - BİNA DURUMU :
            Vergi Dairesi hizmet binası 16/03/1994 tarihinde hizmete girmiş olup, kalorifer ısıtmalıdır.
            Bodrum katta arşiv, kalorifer kazanı ve bilgisayar güç kaynağı bulunmaktadır.Zemin katta Sicil-Yoklama,İcra , Satış , Tahakkuk IV servisleri ile 2 adet Müdür Yardımcısı Odası, Süpervizör Odası ile denetim odaları bulunmaktadır.Birinci katta Müdür Odası, Özlük Odası, Müdür Yardımcısı Odası, Denetim Odası ile Tahakkuk-I, Tahakkuk II,Tahakkuk III, Tarama Kontrol, İhtilaflı İşler, Muhasebe Kayıt Servisleri ile  2 adet Vezne bulunmaktadır.
            Binanın 2.nci katında Söke Malmüdürlüğü hizmet vermekte olup, 3.ncü katı yemekhane olarak düzenlenmiş olup, burada çay ocağı bulunmaktadır.
            III- PERSONEL DURUMU :
            Vergi Dairesinin personel adeti; 55 olup, memuriyet itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.
            -Vergi Dairesi Müdürü                    : 1
            -Vergi Dairesi Müdür Yrd.             : 2
            -Gelir Şefi                                       : 1
            -Gelir Uzmanı                                 : 29
            -Veri Haz.ve Kont.İşlt.                   : 17
            -Hizmetli                                         : 2
            -Şoför                                              : 1
            -Koruma ve Güvenlik Görv.           : 2
            T O P L A M                                  : 55
IV- VASITA DURUMU :
            Vergi Dairesinde 09 DF 280 plakalı 2001 Model Ford Transit marka minibüs ile 09 AV 110 plakalı 2010 Model Ford Transit Connect marka kamyonet bulunmakta olup, bu araçlar yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde, yol denetimlerinde, köyler ve kasabalara ait yoklama, tebliğ ve tahsilatlarda, zaman aşımlı evrakların muhataplarına tebliğinde, haciz varakalarının infazında ve diğer acil işlerde kullanılmaktadır.