KURUM  İLETİŞİM BİLGİLERİ

Söke Sosyal Güvenlik Merkezi, Yeni camii Mahallesi Eren Yıldırım Sokak No:20 Söke/Aydın  adresindeki  kendi hizmet binasında  Bir Müdür, bir şef, 16 memur olmak üzere toplam   18 personel ile hizmet vermektedir.

 

KURUM  İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES : Yeni camii Mahallesi Eren Yıldırım Sokak No:20 Söke/Aydın 

TELOFONLAR:

Santral  :    ( 0256) 512 22 05

             :     (0256) 512 51 33

Müdür   :     (0256) 512 12 51

Faks        :     (0256) 512 33 04

Web        :http://www.sgk.gov.tr/

e-posta   :     sokesgm@sgk.gov.trSOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE VERİLEN HİZMETLER TABLOSU

 

 

 

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 Söke Sosyal Güvenlik Merkezi

 

 

Personel Sayısı:  18  (16 memur; bir Şef;  bir müdür)

 

Sıra No

 

                                      Verilen Hizmetler

1

5510/4(a) Sigortalılarının Tescilinin Yapılması İşlemleri

2

5510/4(b) Sigortalılarının Tescilinin Yapılması İşlemleri

3

Sigortalılığın Sona Erdirilmesi İşlemleri

4

5510/60 GSS Sigortalılarının Tescilinin Yapılması İşlemleri

5

İşyeri Tescilinin  Yapılması İşlemleri

6

İşyeri Durum Değişikliği İşlemleri

7

İş Kazası / Meslek Hastalıkları İle İlgili Geçici İş Göremezlik                                                           Ödeneği Verilmesi İşlemleri

8

İş Kazası / Meslek Hastalıkları İle İlgili Meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tesbiti

9

Hastalık / Analık İle İlgili Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi İşlemleri

10

Bakmakla yükümlü olunan  çocukların   malüliyet tesbiti işlemleri

 

11

Yersiz ödemelerin rücu işlemleri

12

Hizmet Borçlanması İşlemleri(Askerlik-doğum borçlanmaları)

13

Bilgi Edinme Yönetimi  İşlemleri

14

Halkla İlişkiler Yönetimi İşlemleri

15

Prim Tahakkuku İşlemleri

16

Prim Tahsilâtı İşlemleri

17

İadesi Gereken Primlerin Yönetimi İşlemleri

18

İdari Para Cezaları Uygulama İşlemleri

19

İşveren ilişiksizlik belgelerinin verilmesi işlemleri.

20

Kalfalık- ustalık belgesi alacaklara ilişkin yazıların verilmesi işlemleri

21

Ay içinde 30 güden az  çalışanlara ilişkin eksik gün bildirim işlemleri

 

 

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE VERİLEN  HİZMETLER TABLOSU

 

Sıra No

Verilen Hizmetler

 
 

22

Kıdem tazminat yazılarının verilmesi işlemleri

 

23

Emeklilik taleplerinin kabulü işlemleri

 

24

Rehberlik hizmetleri verilmesi işlemleri

 

25

Sağlık provizyonu verilmesi işlemleri.

 

 

26

Gelen Evrak İşlemleri

 

27

Giden Evrak İşlemleri

 

28

Arşiv İşlemleri

 

29

Tebligat Yönetimi İşlemleri

 

30

Genel Sağlık Sigortalısı Ödeme İşlemleri( Şahıs faturası-yol parası  –hasta alt bezi –tıbbi mlz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilecek hizmetlerde değişiklik olması durumunda form yeniden düzenlenerek gönderilecektir.

 

Onaylayan     : Recayi Sani BALCIOĞLU

                     Söke Sos Güv Merkez Müdürü V.