FAALİYET RAPORU
01/01/2016 – 30/04/2016 TARİHLERİ ARASI
VAKIF KAYNAKLARI İLE YAPILAN YARDIMLAR
Yardım Türü
Kişi Sayısı
Hane Sayısı 
Yardım Tutarı (TL)
Nakit Yardımı
1847
584
161.987,80
Sağlık Yardımı
3
2
4.500,00
 TOPLAM
1850
3252
166.487,80
MERKEZİ OLARAK YAPILAN YARDIMLAR
Yardım Türü
Kişi Sayısı
Yardım Tutarı (TL)
Şartlı Eğitim Yardımı
2584
315.329,90
Şartlı Sağlık Yardımı
750
76.860,00
Şartlı Gebelik Yardımı
16
1.215,00
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
82
60.250,00
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı
896
846.750,00
Engelli Yakını Aylığı
98
100.843,58
Engelli Aylığı
1082
1.427.792,64
Yaşlı Aylığı
1074
739.286,87
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
5
1.500,00
Öksüz Yetim Yardımı
5
2.800,00
TOPLAM
6592
3.572.627,99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
GELİR TESPİTİ 
 
 
Gelir Kodu
Gelir  Durumu
Gelir Aralığı
(TL)
Prim Miktarı (TL)
Kişi Sayısı
G 0
Brüt asgari ücretin 1/3 ünün altında ise
0 – 549,00
0
261
G 1
Geliri  brüt asgari ücretin 1/3 ü ile asgari ücret arasında olanlar
549,00 – 1.647,00
65,88
124
G 2
Geliri brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar
1.647,00 – 3.294,00
197,64
13
G 3
Geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar
3.294,00 ve üzeri
395,28
3
TOPLAM
401