SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 

KURUM MÜDÜRÜ: RAMAZAN BÜLBÜL

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0-256-5210153

Faks: 0-256-5210276

İnternet adresi: eğitim.tarim.gov.tr/aydin

e-posta: soke.tayem@gthb.gov.tr

 

Müdürlüğümüz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına doğrudan bağlı bir kuruluştur.

1970 yılında Ziraat Meslek Okulu olarak öğretime başlayan Müdürlüğümüz, Söke çiftçilerinden Sn. Abdullah AZBAZDAR’ın hibe ettiği 613 dekarlık arazi üzerinde kurulmuştur. 1983 yılında Hazineye ait bir kısım zeytinlik ve tarla arazisi ilave edilerek arazi varlığı tapu senedine göre 719,7 dekara yükselmiştir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

A) HİZMETİÇİ EĞİTİM

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı tarımsal kurum ve kuruluşlarında çalışan Mühendis, Veteriner Hekim,  Ziraat Teknikeri,  Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Ev Ekonomistlerinin hizmet içi eğitimleri eğitim merkezimizde yapılmaktadır. Düzenlenen hizmet içi eğitim konu başlıkları aşağıda sunulmuştur.

  1. Tarımsal Mekanizasyon
  2. Tarımsal Sulama
  3. Bitki Besleme
  4. Tarımsal Yayım
  5. Bilişim Teknolojileri

 

B) YAYGIN EĞİTİM

Müdürlüğümüz; teknolojik gelişmelere paralel olarak tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan çiftçilerimize çeşitli yaygın eğitim programları sunmak, onları tarımsal gelişmelerden haberdar etmek amacıyla Biçerdöver, Pamuk Hasat Makinesi gibi operatörlük eğitimleri vermektedir. Sulama Birlikleri yönetici ve elemanlarını sulama sistemleri yönünden eğitmek, mevcut su kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak ve sulamadan azami ölçüde fayda sağlamak amacıyla Basınçlı Sulama Sistemleri ile Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri eğitimi düzenlemektedir.

ÜRETİM FAALİYETLERİ

A) Bitkisel Üretim

Müdürlüğümüzün 370 dekarlık sulanabilen tarla arazisinde buğday, yem bitkileri, mısır ve ayçiçeği başta olmak üzere polikültür tarım yapılmaktadır. Bitkisel Üretim Biriminin Bahçe Bitkileri Bölümünde 25 dekar narenciye, 45 dekarlık zeytin bahçesi ve 9,5 dekar nar bahçesi mevcuttur.

B) Hayvansal Üretim

1979 yılında başlayan Türk-Alman işbirliği çerçevesinde Hayvancılık Mekanizasyonu projesi uygulanmış ve bu çerçevede üreticiler için model teşkil edecek bir süt sığırcılığı tesis kurulmuştur. Hastalıklardan Ari sertifikasına sahip olan Hayvancılık işletmesinde gübre seperatörü tesis edilmiş olup havuza dolan gübre bu sistemle katı-ve sıvı olarak ayrılarak araziye dağıtılmaktadır.

C) Test

Değişen ve gelişen tarım tekniğine uygun mekanizasyon araçlarının yapımını teşvik etmek, çiftçinin tarım tekniğine uygun olarak çalışan kaliteli ve ekonomik ekipman satın almasını sağlamak amacıyla 28.08.1981 tarih ve 17442 sayılı kanunun 6. maddesine göre tarımsal mekanizasyon araçlarının kredili satışına esas olmak üzere yapılacak Deney ve Denetimlerle ilgili tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğ   uyarınca tarımsal mekanizasyon araçlarını Bakanlığımızca belirlenen müesseselerde denetlettirerek uygun rapor almaları zorunluluğu getirilmiştir. Müdürlüğümüz tarım alet ve makinelerini test eden kuruluşlardan biridir.